Fito Iphone X – Dërgo para me RIA merri në Vllesa

16:33 | 10 Dhjetor 2018

Institucioni Financiar më serioz në Kosovë Vllesa-CO organizon lojën shpërblyese gjatë muajit dhjetor Dërgo me RIA merri në Vllesa.

Kushtet e lojës:

• Shfrytëzo rrjetin e RIA Transfer Parash në të gjithë botën për të dërguarpara në Kosovë,

• Tërheqi ato në Kosovë në degët e Vllesa-CO,

• Secili transfer duhet të jetë në shumë mbi 100 €

• Përsoni i cili bën më së shumti tërheqje të parava në degët e Vllesa-CO në vlera mbi 100 € shpallet fitues i Iphone X.

• Loja zgjatë gjatë muajit Dhjetor.

Degët e Vllesa-Co mund t’i gjeni në linkun në vijim: ttps://bit.ly/2r1ZPs4

Vllesa-CO është kompani e specializuar në shërbime financiare, aktivitetin e saj e zhvillon në mbi 45 lokacione në mbarë Kosovën.

Vllesa-CO ofron një game të gjerë të shërbimeve:

Shërbimin e Pagesave,

Transferimin e Parave,

Rimbushjen e telefonave mobil, Internetit dhe TV, etj.

Shërbimi i shpejtë, i lirë dhe i besueshëm e ka bërë Vllesa-CO një sinonim të besueshmërisë duke ju shërbyer miliona qytetarëve dhe bizneseve.

www.vllesa-co.com

Komento: