Ky është zv-kryesues i ri i Bordit të Drejtorëve të AKP-së

14:47 | 17 Dhjetor 2018

Agjencisa Kosovare e Privatizimit ka emëruar zëvendës kryesuesin e ri të Bordit të Drejtorëve .

Me rastin e skadimit të mandatit të zëvendës kryesuesit të bordit, të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Bajram Zejnullahu, Bordi emëroi zëvendës kryesuesin e ri të Bordit të Drejtorëve të AKP-së Skënder Komoni, mandati i të cilin fillon prej datës 17 dhjetor 2018, njofton zyra për informim e AKP-së.

Bordi gjithashtu miratoi valën e re të shitjes së aseteve me Nr.44, e cila do të përmbajë asete nga rajone të ndryshme të Kosovës, si dhe aprovoi transaksionet e valës së shitjes me Nr. 43.

Siç thuhet në njoftim, në këtë mbledhje Bordi miratoi kërkesën e Komunës se Drenasit për dhënien e pëlqimit për lejimin e bartjes se një prone të ndërmarrjes shoqërore Radiotelevizioni i Prishtinës ne pronësi të Kuvendit Komunal Drenas konform vendimit të Qeverisë për shpronësim.

Gjithashtu, Bordi aprovoi propozimin për marrëveshje me Komunën e Prishtinës për pagesën me këste të mjeteve pasi të merret vendimi nga Qeveria për shpronësim të ndërmarrjes shoqërore “IMN Kosova”.

Bordi shqyrtoi dhe miratoi edhe raportet e Komisioneve për qiradhënien e aseteve të N.Sh-ve si dhe u shqyrtuan dhe u miratuan edhe raportet rekomanduese të Komisionit për asete specifike si dhe për shitjen e aseteve përmes negociatave direkte. /

Komento: