A e dini sa “Q”-ja janë në fotografi, vetëm pak persona mund t’ia qëllojnë!

13:50 | 06 Dhjetor 2018

Të zgjidhurit problemet e puzzle dhe kuizet është një mundësi e aktivizimit të trurit dhe rifreksimit të të dhënave të grumbulluara përgjatë viteve.

Meqenëse teknologjia na i ka bërë të gjitha rrugët e lehta, do të ishte e udhës të ushtroni trurin tuaj më shpesh, transmeton lajmi.

Kësaj radhe, në mesin e “ushtrimeve të trurit” është edhe gjetja e numrit të shkronjës “Q” në një fotografi mjaft sfiduese.

Ndiqeni atë më poshtë, ku është bashkëngjitur edhe fotografia me përgjigjen e saktë.

Komento: