Shoqëria civile me koalicion rajonal për të drejtat e punëtorëve në Ballkan

16:19 | 03 Tetor 2023
shoqeria-civile-me-koalicion-rajonal-per-te-drejtat-e-punetoreve-ne-ballkan

Mbi  20 organizata nga shoqëria civile dhe ekspertë të ndryshëm nga Ballkani Perëndimor kanë zyrtarizuar themelimin e një koalicioni rajonal për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në Ballkanin Perëndimor.

Ato nënshkruan “Manifestin mbi punën e denjë”, ku do të përshkruhen parimet dhe objektivat thelbësore që do të ndjekin kolektivisht mbi këtë temë. Vegëza e Manifestit me organizatat nënshkruese: www.decentworkbalkans.com

Kjo iniciativë është dakorduar përgjatë Konferencës Rajonale për Punë të Denjë në Ballkanin Perëndimor e cila u mbajt në Durrës  më 28-30 shtator 2023, në organizimin e Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari nga Kosova, Qendra për Politika të Emancipimit nga Serbia dhe Instituti për Kritikë dhe Emancipim Social nga Shqipëria.

Në këtë Konferencë, pjesëmarrësit nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor ndanë njohuritë, përvojat dhe ekspertizën e tyre për të forcuar përpjekjet kolektive që synojnë avancimin e punës së denjë në rajon. Në panelet “Periferia e Evropës: Vendet e Ballkanit Perëndimor nga socializmi në neoliberalizëm” dhe “Përkeqësimi i të drejtave të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor” u trajtuan sfidat historike dhe bashkëkohore me të cilat përballet rajoni në lidhje me të drejtat e punës dhe transformimet ekonomike.

Përveç diskutimeve në panel u zhvilluan gjashtë punëtori interaktive, të fokusuara në çështjet thelbësore që lidhen me punën e denjë, duke përfshirë pagën e jetesës, përkujdesin si punë të papaguar, shëndetin dhe sigurinë në punë, sindikatat, punën në platformë dhe prekarizimin e punës. Konferenca ofroj një platformë për të shkëmbyer ide, strategji dhe praktika më të mira në promovimin e kushteve të drejta dhe të barabarta të punës në Ballkanin Perëndimor.

Ky projekt është fitues i çmimit EDI Community Choices Award, i cili është mbështetur nga Ministria e Jashtme Federale Gjermane dhe EU Fund for Balkans, një bashkëpunim i organizuar nga Rrjeti i Fondacioneve Evropiane. Përmbajtja e të gjitha dokumenteve të prodhuara nga zbatimi i këtij projekti janë ato të përfituesit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e GFFO ose EFB.

Komento: